Pojištění movitého majetku obcí

Pojištění movitého majetku je pojištěním, jehož cílem je ochránit movitý majetek obce. Toto pojištění lze variabilně nastavit tak, aby poskytovalo přiměřenou a účinnou ochranu.

Pojištění movitého majetku obcí

Pojištění se vztahuje:

na soubor věcí movitých, nebo vyjmenované věci movité, které jsou v době vzniku pojištění v provozuschopném stavu. Věci, jejichž vlastníkem je obec, nebo na věci, které nejsou ve vlastnictví obce, se kterými však po právu nakládá:

 • věci výrobní či nevýrobní povahy,
 • cennosti,
 • věci zvláštní hodnoty,

Pojistit lze na:

 • Základní živelní pojištění:

  • požár,
  • výbuch,
  • přímý úder blesku,
  • náraz nebo zřícení letadla či jiného podobného stroje, případně jeho části nebo nákladu.

 • Sdružené živelní pojištění:

  • požár,
  • výbuch,
  • přímý úder blesku,
  • náraz nebo zřícení letadla či jiného podobného stroje, případně jeho části nebo nákladu,
  • vichřice,
  • krupobití,
  • sesuv lavin,
  • zřícení skal nebo zemin,
  • tíha sněhu nebo námrazy,
  • pád stromu nebo stožáru,
  • náraz silničního dopravního prostředku,
  • voda nebo topné médium vytékající z vodovodních zařízení,
  • povodeň a záplava,
  • jednání pachatele za účelem odcizení pojištěných věcí.

 • Dodatkové připojištění:

  • vichřice,

  • krupobití,
  • zemětřesení,
  • zřícení skal nebo zemin,
  • sesuv lavin,
  • tíha sněhu nebo námrazy,
  • povodeň a záplava,
  • pád stromu nebo stožáru,
  • náraz silničního dopravního prostředku,
  • voda nebo topné médium vytékající z vodovodních zařízení, odcizení; právo na plnění vzniká:

   • při krádeži nebo ztrátě pojištěné věci, ke které došlo v přímé souvislosti se živelnou událostí,
   • při krádeži vloupáním.

Varianty pojištění, možná připojištění:

Pojištění skel - skla okenní, pevně osazená nebo zasazená ve vnějším obvodovém plášti budovy nebo na skla výlohová, která jsou součástí obvodového pláště budovy a výlohy apod.

Všeobecné pojistné podmínky a smluvní ujednání:

 

 

Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte. Další informace