Úvod > Pojištění občanů > Rodinné domy a stavby

Pojištění domů a staveb

Chránit svůj domov patří mezi nejzákladnější lidské potřeby. Pojištěním staveb ochráníte nejen svůj rodinný dům či byt, ale také vedlejší stavby, příslušenství bytu nebo chatu či chalupu.

Pojištění lze sjednat na nemovitosti nacházející se na území České republiky:

 • jakékoliv stavby v osobním vlastnictví (rodinné domy, rekreační objekty, bytové domy, garáže, skleníky, bazény, atd.),
 • byt v osobním vlastnictví a tím i související nebytové prostory v budově,
 • příslušenství staveb (plot, studna, septik, atd.) je automaticky pojištěno s budovou,
 • rozestavěné objekty, stavební materiál, který se má stát součástí stavby a drobnou stavební mechanizaci, která se nachází v místě stavby,
 • stavební materiál sloužící k údržbě pojištěného objektu.

Pojistit lze na:

Základní sdružené nebezpečí "FLEXA":

 • požár,
 • výbuch,
 • přímý úder blesku,
 • náraz nebo zřícení posádkou řízeného letícího tělesa, jeho části nebo nákladu.

Sdružené nebezpečí:

 • požár,
 • výbuch,
 • přímý úder blesku,
 • náraz nebo zřícení posádkou řízeného letícího tělesa, jeho části nebo nákladu,
 • vichřice,
 • krupobití,
 • sesuv lavin,
 • zřícení skal nebo zemin, pokud k němu nedošlo vlivem lidské činnosti,
 • tíha sněhu nebo námrazy,
 • pád stromu nebo stožáru,
 • náraz silničního dopravního prostředku,
 • voda nebo topné médium vytékající z poškozeného potrubí,
 • povodeň nebo záplava (omezený limit plnění),
 • jednání pachatele za účelem odcizení pojištěných věcí.

Doplňkově lze připojistit nebezpečí:

 • voda nebo topná média vytékající z poškozeného potrubí (ke sdruženému nebezpečí "FLEXA"),
 • tíha sněhu a námrazy (ke sdruženému nebezpečí "FLEXA"),
 • pád stromu nebo stožáru (ke sdruženému nebezpečí "FLEXA"),
 • povodeň nebo záplava (nad omezený limit plnění),
 • zemětřesení,
 • odcizení,
 • vandalismus,
 • poškození či zničení skel.

Pojištění staveb lze sjednat bez spoluúčasti (tj. finančního podílu pojištěného na vzniklé škodě) i se spoluúčastí.
V případě pojistné události uhradíme náklady do výše sjednané pojistné částky, pojistná událost je vyřizována vždy rychle a korektně.

Možná připojištění:

Všeobecné pojistné podmínky a smluvní ujednání:

Nahoru
Vyrobila  Omega Design