Úvod > Pojištění občanů > Odpovědnost z běžného života

Pojištění odpovědnosti za škody v běžném občanském životě

Pojištění odpovědnosti za škody v běžném občanském životě chrání osoby žijící ve společné domácnosti proti finančním následkům neúmyslně způsobených škod.

Vztahuje se na odpovědnost pojištěného, případně spolupojištěných, za škodu vzniklou třetí osobě z jeho činnosti v životě občana na území České republiky.

Z tohoto produktu je jednoznačně vyloučena odpovědnost za škody vzniklé při plnění pracovních úkolů a z podnikatelských vztahů nebo činností všeho druhu.

Pojištění se vztahuje také na:

  • manžela, druha pojištěného a jejich nezletilé děti a osvojenci až věku 26 let pokud neukončili přípravu na povolání,
  • na fyzické osoby, kterým pojištěný svěřil byt, opatrování zvířete v době jeho nepřítomnosti,
  • na osobu, která pravidelně pečuje o domácnost.

Pojištění se vztahuje na odpovědnost za škody vzniklé:

  • v běžném občanském životě,
  • při provozu domácnosti,
  • při provozovaní rekreačního sportu,
  • při jízdě na kole,
  • při zacházení s legálně drženou střelnou zbraní,
  • při činnosti související s chovem domácích zvířat a chovem drobného hospodářského zvířectva drženého pro vlastní potřebu nebo spotřebu.

Všeobecné pojistné podmínky a smluvní ujednání:

Nahoru
Vyrobila  Omega Design