Pojištění odpovědnosti za újmy v běžném občanském životě

Nést odpovědnost za újmy, ke kterým může dojít při běžně prováděných činnostech, může přinést velké výdaje, na které nemusí být rodinný rozpočet připravený.

Pojištění odpovědnosti za škody v běžném občanském životě

 

Pojištění chrání pojištěného a případně i osoby žijící s ním ve společné domácnosti proti následkům neúmyslně způsobených škod jinému subjektu v rámci běžného občanského života nejen v ČR, ale i v Evropě.

Pojištění se vztahuje také na:

  • manžela, druha pojištěného a jejich nezletilé děti a osvojenci až do věku 26 let, pokud neukončili přípravu na povolání a žijí s pojištěným ve společné domácnosti,
  • na fyzické osoby, kterým pojištěný svěřil byt, opatrování zvířete v době jeho nepřítomnosti,
  • na osobu, která pravidelně pečuje o domácnost.

Pojištění se může vztahovat na odpovědnost za újmy vzniklé v běžném občanském životě včetně:

  • při provozu domácnosti,
  • při provozovaní rekreačního sportu,
  • při jízdě na kole,
  • při zacházení s legálně drženou střelnou zbraní,
  • při činnosti související s chovem domácích zvířat a chovem drobného hospodářského zvířectva drženého pro vlastní potřebu nebo spotřebu.

Všeobecné pojistné podmínky a smluvní ujednání:

Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte. Další informace