Pojištění domácnosti

Pojištěním domácnosti výrazně snížíte finanční škody, které mohou vzniknout na vybavení domu, bytu nebo rodinných rekreačních objektů následkem nehody nebo řádění přírodních či kriminálních živlů.

Pojištění domácnosti

Základní pojištění zahrnuje:

soubor věcí tvořící zařízení domácnosti, (tj. movité věci ve vlastnictví pojištěného, které tvoří vybavení jedné domácnosti a slouží provozu této domácnosti), nachází se v místě pojištění, v obytném nebo rodinném domě využívaném pojištěným a členy jeho domácnosti. Pojištění se vztahuje i na věci, které se staly součástí domácnosti po uzavření smlouvy,

 • movité věci v garáži na jiné adrese než se nachází domácnost,
 • věci, které patří pojištěnému a příslušníkům jeho domácnosti nebo pokud je po právu užívají, ale patří jiné fyzické osobě,
 • zvířata, která jsou majetkem pojištěného a členů domácnosti, nachází se v místě pojištění a neslouží k výdělečné činnosti,
 • stavební prvky a stavební součásti bytu, které pojištěný prokazatelně pořídil vlastním nákladem (s omezeným limitem plnění).

Navíc je možno připojistit:

 • stavební součásti bytu a součásti vedlejších místností - škody vzniklé na stavebních prvcích, které pojištěný prokazatelně pořídil vlastním nákladem (nad omezený limit plnění),
 • věci umístěné v příslušenství bytu - jedná se o místnosti nacházející se v místě pojištění, které sice nejsou součástí bytu, jenž pojištěný užívá, ale byly dány pojištěnému do užívání společně s bytem a jsou využívány výlučně pojištěným,
 • připojištění elektroniky nad rámec základního pojištění.

Základní pojištění trvale obydlené domácnosti

se sjednává pro sdružené nebezpečí:

 • požár,
 • výbuch,
 • přímý úder blesku,
 • náraz nebo zřícení letadla či jiného podobného stroje, případně jeho části či nákladu,
 • vichřice,
 • krupobití,
 • sesuv lavin,
 • zemětřesení,
 • zřícení skal nebo zemin, pokud k němu nedošlo vlivem lidské činnosti,
 • voda nebo topné médium vytékající z poškozeného potrubí,
 • pád stromu nebo stožáru,
 • povodeň nebo záplava,
 • odcizení, včetně jednání pachatele za účelem odcizení pojištěných věcí.

Základní pojištění rekreační domácnosti a movitých věcí v garáži

se sjednává pro sdružené nebezpečí:

 • požár,
 • výbuch,
 • přímý úder blesku,
 • náraz nebo zřícení letadla či jiného podobného stroje, případně jeho části či nákladu,
 • vichřice,
 • krupobití,
 • sesuv lavin,
 • zemětřesení,
 • zřícení skal nebo zemin, pokud k němu nedošlo vlivem lidské činnosti,
 • voda nebo topné médium vytékající z poškozeného potrubí.
 • k rekreační domácnosti a movitým věcem v garáži lze připojistit:
 • pád stromu nebo stožáru,
 • povodeň nebo záplava,
 • odcizení, včetně jednání pachatele za účelem odcizení pojištěných věcí.

Pojištění domácnosti lze sjednat:

 • bez spoluúčasti (tj. finančního podílu pojištěného na vzniklé škodě) i se spoluúčastí.
 • jako samostatné pojištění nebo společně s pojištěním nemovitosti.

V případě pojistné události uhradíme náklady do výše sjednané pojistné částky, pojistná událost je vyřizována vždy rychle a korektně.

Možná připojištění:

Všeobecné pojistné podmínky a smluvní ujednání

Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte. Další informace