Historie Hasičské vzájemné pojišťovny

"Hasičství a pojišťování musí býti sjednoceno a solidární jako dva nerozluční činitelé, kteří musí plnit veliký úkol národohospodářský"

Titus Krška, 1874

Obnovení hasičské pojišťovny

Uplynulo 90 let od vzniku Hasičské vzájemné pojišťovny a 44 let od jejího znárodnění, když nová společensko-ekonomická situace přinesla československým hasičům příležitost obnovit svůj svépomocný podnik.

Státní monopol v pojišťovnictví trval až do roku 1991, kdy zákonodárci dali prostor soukromému podnikání v pojišťovnictví. Zákonem o pojišťovnictví č. 185/1991 Sb. a novelizací občanského zákoníku, provedené zákonem č. 509/1991 Sb. byla umožněna konkurence a demonopolizace v pojišťovnictví a stanoveny podmínky pro jeho fungování v nových podmínkách. V průběhu roku 1991 byly vyhláškami ministerstva financí novelizovány neodpovídající předpisy a normy a byl tak připraven právní podklad pro nové podnikání v pojišťovnictví.

Ačkoliv od vzniku původní, brněnské hasičské pojišťovny uběhlo již 90 let, sbory dobrovolných hasičů na svou pojišťovnu nezapomněly. Po mimořádném plenárním zasedání ústředního výboru Svazu požární ochrany ČR, který se konal 2. června 1990 v Jesenici, kde se připravoval vznik nové hasičské organizace - Sdružení hasičů Čech Moravy a Slezska, se na ústředí SPO v Praze utvořila skupina odborníků, která postupně připravovala materiály pro budoucí hasičskou pojišťovnu.

Navzdory diskusím, zda je existence samostatné hasičské pojišťovny reálná, vznikl přípravný výbor, který 15. října 1990 podepsal první veřejný náborový dopis určený sborům. Do listopadové schůzky přípravného výboru akceptoval výbor připomínku chomutovského okresního výboru SPO a snížil hodnotu akcie pro jednotlivce na 1000 korun. Výbor obdržel odpovědi z 1 209 hasičských sborů, z toho 937 dalo nezávazný příslib k odkoupení akcií v celkové hodnotě 6 043 000 korun.

K dalšímu obratu došlo po mimořádném sjezdu hasičů v Karviné v prosinci 1990, kde bylo Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (SH ČMS) potvrzeno jako nová nástupnická organizace po SPO ČSFR. Delegáti, mimo jiné, diskutovali také o obnovení hasičské pojišťovny, o rozeslaném náborovém dopisu a byli vyrozuměni o schváleném přípravném výboru.

Na základě nových požadavků sborů a s ohledem na blížící se převod na samofinancování, vznikl v únoru 1991 nový přípravný výbor, který započal přípravné práce. Ty se mohly naplno rozběhnout až v květnu, kdy byl zákon č. 185/1991 konečně vydán. SH ČMS zpracovalo zakladatelský plán a určilo kanceláře a prostory SH ČMS pro upisování akcií, které proběhlo od 1. června do 30. září a jehož výsledkem bylo upsání 3 620 sborů k zaplacení 21 457 000 korun.Listinná akcie obnovené Hasičské vzájemné pojišťovny

Když byly naplněny i další zákonné podmínky, byla do Brna na 26. listopad svolána ustavující valná hromada, která zvolila představenstvo, jeho předsedu a schválila stanovy společnosti.

Základní jmění Hasičské vzájemné pojišťovny bylo splaceno do 31. března  1992, avšak objevily se problémy se zahájením obchodní činnosti. Žádost o dům v brněnské Měnínské ulici, který měl sloužit brněnskému dobrovolnému hasičstvu a zároveň jako sídlo HVP, nebyla vyřízena kladně a objevily se i další organizační problémy.

30. července 1992 vydalo Ministerstvo vnitra ČR povolení k pojišťovací činnosti pro neživotní pojištění, povolení podnikat na území ČR bylo vydáno 30. července 1992. Pojišťovací činnost byla zahájena 11. listopadu 1992 zápisem do obchodního rejstříku.

První rok činnosti obnovené Hasičské vzájemné pojišťovny byl zakončen řádnou valnou hromadou, která schválila změnu stanov tak, aby odpovídaly novele obchodního zákoníku. Valná hromada také schválila změnu sídla z Brna do Prahy 2, Blanické ulice č. 13, do Hasičského domu, který se stejně jako Hasičská vzájemná pojišťovna vrátil ke svému původnímu úkolu - sloužit potřebám českého dobrovolného hasičstva.

 

 

Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte. Další informace